Συμβόλαιο πλήρους συντήρησης με επέκταση εργοστασιακής εγγύησης Kaeser

Συμβόλαιο το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση (τακτική & προληπτική) του εξοπλισμού και εξασφαλίζει την επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης του έως και 5 έτη από το έτος κατασκευής του.