Συμβόλαιο εργασίας ελέγχου, τακτικής & προληπτικής συντήρησης Kaeser

Συμβόλαιο το οποίο καλύπτει το κόστος μετάβασης και εργασίας των απαιτούμενων επισκέψεων για την τακτική & προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σας, εξασφαλίζοντας σας μοναδικά προνόμια.