Συμβόλαιο εργασίας ελέγχου και τακτικής συντήρησης Kaeser

Συμβόλαιο το οποίο καλύπτει το κόστος μετάβασης και εργασίας των απαιτούμενων επισκέψεων για την τακτική συντήρηση του εξοπλισμού σας, εξασφαλίζοντας σας μοναδικά προνόμια.