Πεπιεσμένος Αέρας

Η Ανταλλακτική Ι. Βαμβακάς Ε.Ε. αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή του συνόλου του εξοπλισμού/συστημάτων πεπιεσμένου αέρα που διαθέτει η εταιρία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει για την δραστηριότητα του πεπιεσμένου αέρα.