Υδραυλικά παλετοφόρα

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή των κάτωθι παλετοφόρων: AtlasLift, Ulma, Bada, Υδραυλικά παλετοφόρα ανατροπής Toppy, αλλά και όποιου άλλου οίκου αυτό είναι εφικτό και κατόπιν συνεννόησης.