Ανύψωση κενού

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή των ανυψωτικών κενού του οίκου Schmalz.