Παλετοφόρα – Ανυψωτικά

Η Ανταλλακτική Ι. Βαμβακάς Ε.Ε. αναλαμβάνει την συντήρηση και επισκευή του συνόλου των παλετοφόρων & ανυψωτικών που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε.