Τυλιχτικές – Παλλετοδετικές

Αναλαμβάνουμε τη την συντήρηση και επισκευή του συνόλου των τυλιχτικών-παλετοδετικών που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως:
Robopac, Atlanta Stretch, Packmore.