Θερμοσυρρικνωτικές

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των θερμοσυγκολλητικών μηχανών που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε όπως:

Minipack, Robopac, LP Packaging, MacDue, Visionpack, αλλά και όποιου άλλου οίκου αυτό είναι εφικτό