Θερμοκολλητικές

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των θερμοσυγκολλητικών μηχανών που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε.

Θερμοσυγκολλητικές χειρός, ποδοκίνητες, επιτραπέζιες, αυτόματες & συνεχούς συγκόλλησης Mercier, βαρέως τύπου Gandus, αλλά και όποιου άλλου οίκου αυτό είναι εφικτό και κατόπιν συνεννόησης