Θερμοσυγκόλληση σκαφιδίων (Tray sealing)

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των μηχανών θερμοσυγκόλλησης σκαφιδίων που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως: Minipack,  J Pack.