Θερμοδιαμόρφωσης σκαφιδίων (Thermoforming)

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των μηχανών θερμοδιαμόρφωσης σκαφιδίων που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως:
Ilpra