Συσκευασίας εντύπων

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των μηχανών συσκευασίας εντύπων που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως:
Minipack, Robopac, LP Packaging, MacDue.