Περιτύλιξης μεμβράνης (Stretch film)

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των μηχανών Περιτύλιξης μεμβράνης που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως: Minipack, Mercier