Οριζόντια συσκευασία

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των μηχανών οριζόντιας συσκευασίας που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως:  Minipack.