Καθέτης συσκευασίας

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου των μηχανών Καθέτου συσκευασίας που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. όπως: Minipack, Crima