Μηχανές Συσκευασίας

Η Ανταλλακτική Ι. Βαμβακάς Ε.Ε. αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του συνόλου του εξοπλισμού & συστημάτων συσκευασίας που διαθέτει η εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει στη δραστηριότητα των μηχανών συσκευασίας.