Παρουσίαση Εταιρείας

Η «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΕ»  ανήκει στον όμιλο εταιρειών «ΒΑΜΒΑΚΑ» με κεντρικό φορέα την «ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ»

Ιδρύθηκε το 1988 στον Πειραιά  με κύριο  αντικείμενο την παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών και την Πώληση Ανταλλακτικών  για τα μηχανήματα και τα εργαλεία που διαθέτει η μητρική εταιρία.

Διαθέτει  σύγχρονες εγκαταστάσεις γραφείων, αποθηκών και συνεργείων επισκευών καθώς και κινητά συνεργεία για τις επεμβάσεις στο χώρο σας.

Οι ικανότατοι τεχνικοί, με ειδικούς  τίτλους σπουδών, άριστα καταρτισμένοι, εκπαιδεύονται συνεχώς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, για κάθε νέα τεχνολογία των τομέων τους, ώστε να εξασφαλίζουν την άψογη λειτουργία και την μακρόχρονη βιωσιμότητα του μηχανολογικού  εξοπλισμού σας, με μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ, έτσι εξοπλισμένη,  εγγυάται υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες  Εγκατάστασης, Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Συσκευασίας,  Πεπιεσμένου αέρα και όλων των μηχανημάτων και εργαλείων της μητρικής εταιρίας, ενώ με ετήσια ή διαρκή συμβόλαια συντήρησης / επισκευής σας προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και ειδικές τιμές .

Επίσης  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική  υποστήριξη στα Τεχνικά Τμήματα των Υποκαταστημάτων και των λοιπών Εταιρειών του ομίλου αλλά και των εξωτερικών διαπιστευμένων συνεργατών της, καλύπτοντας έτσι όλη την Ελλάδα.

Η ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ τελεί υπό την συνεχή ποιοτική εποπτεία της ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕ  μέσω ειδικών διαδικασιών παρακολούθησης ενταγμένων στην κατά ISO 9001:2008 πιστοποίηση της.

Ακολουθεί πιστά την πολιτική του ομίλου για απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη,  και εξελίσσεται  γρήγορα, σε στέρεες βάσεις,  σε  ένα  συνεχώς αναπτυσσόμενο φορέα αξιοπιστίας,  ποιότητος και  τεχνολογίας  στη παροχή των τεχνικών και εμπορικών της υπηρεσιών.